BASIN AÇIKLAMASI

İnanç özgürlüğünün kısıtlanması endişe verici

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Danimarka’da Dancaya tercüme edilmemiş ve daha sonra onayı alınmamış hutbelerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Avrupa’nın birçok ülkesinde inanç özgürlüğü her geçen gün daha da kısıtlanmakta ve bu kısıtlamalar en çok da Müslümanları etkilemektedir. Kötüye giden bu durumu endişeyle takip ediyoruz.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa’nın birçok ülkesinde inanç özgürlüklerini kısıtlayan, bilhassa da Müslümanları hedef alan uygulamaların yürürlüğe koyulduğunu görüyoruz. Son olarak Danimarka Hükûmeti hutbelerin Dancaya tercüme edilmesi ve onaylanmasını öngören bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Böylelikle bir devlet daha anayasal görev ve sorumluluklarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir alana müdahale etmiş oluyor. Bunun inanç özgürlüğüne çok yoğun bir müdahale olduğu açıktır.

Söz konusu adım ile maksadın aşıldığı anlaşılıyor. Yasa tasarısının gerekçesi olarak nefret içerikli münferit vaazlar gösteriliyor. Oysa bu gibi durumlarda ilgili kişiye yönelik hedef odaklı tedbirlerin alınması gerekir. Ancak Danimarka’da hiçbir sağlam temele dayandırılmaksızın dinî azınlıklar toptan zan altında bırakılıyor. 

İnanç özgürlüğünün yoğun olarak tahrip edildiği bir diğer uygulamayı yakın zaman önce ‘Cumhuriyetçi İlkeleri Güçlendirme Yasası’ ile Fransa hayata geçirmişti. Avusturya’da da ‘terörle mücadele’ başlığı altında benzer yasa tasarıları sunulmuştu. Açık bir şekilde İslam düşmanlığı yapan siyasi partiler yıllardan beri Avrupa ülkelerinde etkinliklerini artırıyor, Müslümanların inanç özgürlüklerini sorunsallaştırıyor, toplumdaki endişe ve ön yargıları körüklüyor, Müslümanların Avrupa’daki yaşamını zorlaştırıyor.

Müslümanların tedirginliği her geçen gün daha da artıyor. Kötüye giden bu durumu endişeyle takip ediyor, ana akım merkez partileri anlayışlı olmaya davet ediyoruz. Bu partiler sağ popülistlerin ve İslam düşmanlarının oyuncağı olmamalıdırlar. İyi siyaset yapmanın yolu mantıklı ve basiretli olmaktan geçer. Bir demokrasinin güçlü olup olmadığı azınlıklara karşı tutumundan anlaşılır.”