BASIN AÇIKLAMASI

Mülteciler arasında ayrım yapılamaz

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, mülteci çalışmalarında aktif olan insanlardan gelen şikâyetler münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Mültecilere yönelik eşitsiz muamele hem bu durumdan olumsuz etkilenenler hem de mülteci çalışmalarında aktif olanlar arasında ümitsizliğe sebep oluyor. Ukrayna’dan gelen insanlara yönelik uygulanan uyumu kolaylaştırıcı tedbirler bütün mülteciler için geçerli olmalıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mültecilere yönelik çalışmalarda bulunan kimseler Ukraynalı mültecilerin ülkeye uyumlarını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını memnuniyetle karşılıyorlar. Ancak diğer ülkelerden gelen insanlara da aynı imkânların sunulmasını talep ediyorlar. Ukrayna’dan gelen mültecilere destek sağlayıp diğer ülkelerden gelenleri mağdur etmek anlaşılır bir durum değil. Bu aynı zamanda mülteci çalışmalarında eşsiz hizmetler sunan insanların moralini ve istekliliğini de olumsuz etkiliyor.

Siyaset her zaman gönüllülerin durumunu dikkate almak zorundadır. Onların fedakâr katkıları olmasa 2015 yılında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek mümkün olmazdı. Bugün de çok değerli işlere imza atıyorlar. Ancak mülteciler arasında eşitsiz muamele söz konusu olduğunda bu insanların da şevkleri kırılıyor. Suriye, Afganistan veya diğer ülkelerden gelen mülteciler için bugüne kadar imkânsız görünen adımlar Ukraynalılar için müthiş bir hızla atıldı. Tabii ki onlara bu imkânların sunulmasını memnuniyetle karşılıyoruz; ancak mülteciler arasında ayrım yapmayan, hepsini kucaklayan bir zihniyete doğru dönüşüm gerçekleşmesini bekliyoruz.

İslam Toplumu Millî Görüş olarak Federal Hükûmet’ten mülteci siyasetinde daha fazla duyarlılık talep ediyoruz. Mevcut kanaat insanların etnik kökenleri, dilleri, dinleri veya kültürleri göz önünde bulundurularak desteklendiği veya mağdur edildiği yönünde. Buna bir son verilmeli. Bunun yalnızca mağdurlar ve yardımcı olan gönüllüler üzerinde değil, aynı zamanda Alman halkının bazı kesimleri üzerinde de hayati yansımaları olacaktır.

Bu sebeple Federal Hükûmet’e Ukraynalılara kolaylaştırılan yolların, sunulan imkânların bütün mültecilere aynı oranda sunulması çağrısında bulunuyoruz. Eğitim, köken ülkelerdeki sertifikaların tanınması, sağlık hizmetlerine erişim, devlet yardımlarından yararlanma veya oturum hakkı gibi alanlarda aynı haklar tanınmalı. Mülteciler arasında eşitsiz muamele için savunulabilir, somut bir sebep yok; hepsine eşit muamele etmek içinse çok sebep var. En önemli sebep de anayasada zikrediliyor.”