BASIN AÇIKLAMASI

İslam Toplumu Millî Görüş 13. Genel Kurulu Düzenlendi

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 13. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Kemal Ergün konuşmasında toplumu savaş ve göç, açlık ve yoksulluk, korona ve iklim değişikliği gibi küresel krizler konusunda daha fazla mücadeleye çağırdı. Yeni seçilen Genel Sekreter Ali Mete ise Müslümanlara bilhassa kriz zamanlarında yapıcı ve kalıcı katkılar sunmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

İslam Toplumu Millî Görüş 13. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Kemal Ergün bütün delegelere hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında bu zor zamanlarda ortaya koydukları eşsiz fedakârlıklar için teşekkür etti. Ali Mete delegeler tarafından yeni Genel Sekreter olarak seçildi. Genel Kurul 18 Eylül 2022 tarihinde Hagen şehrinde gerçekleşti.

Kemal Ergün konuşmasında “İnsanlık birçok imtihanın bir arada yaşandığı bir dönemden geçiyor. Bu imtihanlar aynı zamanda biz dinî cemaatler için de oldukça önem arz ediyor. Dünya genelinde yaklaşık 100 milyon insan göç hâlinde, 800 milyondan fazla insan kronik olarak açlığa mahkûm, iklim değişikliği dünya üzerindeki hayatı tehdit etmekte, dünyanın her bir yanında gerçekleşen insan hakları ihlallerini, işgalleri ve savaşları ise büyük bir endişe ve üzüntü ile müşahede ediyoruz.” derken, her geçen gün daha da hissedilir hâle gelen iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele edebilmek adına cami cemiyetlerinde de çözüm odaklı birtakım adımların atılması gerektiğini vurguladı.

“Çevre dostu enerji kaynaklarını tercih etmek ve enerji kullanımını azaltmak suretiyle emisyonu düşürmek mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda plastik atık üretimini de sıfıra indirgeyerek bu bağlamda önemli bir katkı sağlayabiliriz.” diyen Ergün, israf etmenin İslam dinince yasaklanmış olduğuna da dikkat çekti. Ergün gelecek nesillerin de bu tür konulara dair hassasiyet taşımalarını sağlamak adına, eğitim müfredat ve materyallerinde doğa ve çevre konularının daha fazla yer alacağını belirtti.

Yeni seçilen Genel Sekreter Ali Mete ise IGMG’nin dünya çapında bir dinî cemaat olarak küresel düşünmek ve hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. Mete “İster Almanya, ister Fransa, ister ABD veya Avustralya olsun, içinde yaşadığımız ve kendimizi evimizde hissettiğimiz toplumların parçası olma gibi bir talebimiz uzun zamandır yok; zira zaten bu toplumların parçasıyız. Bu yüzden gelecekte de yapıcı ve kalıcı katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz. Her ne kadar dışlanmalara maruz kalsak da bilhassa bu gibi kriz zamanlarında bu duruşumuzu muhafaza edeceğiz.” diye konuştu. Halefi tarafından birçok düzlemde başlatılan diyalog ve görüşmelerin devam ettirileceğini ve daha da derinleştirileceğini belirten Mete iletişim, kurumsal temsil ve tanıtma alanlarındaki eğitim çalışmalarını güçlendirmek istediğini ifade etti.

Görevi devreden Bekir Altaş ise bütün üyelere ve çalışma arkadaşlarına bugüne kadarki birliktelikleri için teşekkürlerini sundu. Görevi “huzurlu bir şekilde emin ellere” teslim ettiğini belirten Altaş, Ali Mete’nin Genel Sekreterlik birimine yeni fikirleri ve motivasyonuyla hissedilir bir canlılık getireceğinden emin olduğunu belirtti.

Genel Kurul’da hazır bulunan 1.145 delegenin yanı sıra Avrupa, Asya, ABD, Avustralya, Türkiye ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda misafir programı salonda takip etti. Faaliyet raporlarının takdim edilmesinin ardından delegeler oylama sonucu yönetim kurulunu ibra etti. IGMG Genel Kurulu 2021 yılında pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleştirilirken, bu yıl salon programı şeklinde yapıldı. Genel Kurul’da iklim değişikliği, enerji krizi ve dezavantajlı grupların cami cemiyetlerine kapsayıcı şekilde dâhil olması gibi konularda bilgilendirme ve danışma platformları oluşturularak, cemiyetlerin çözüm süreçlerine daha güçlü bir şekilde katkı sağalmaları hedeflendi.